Praktische info en downloads

Reglementen

Ongeval gehad? EHBO

Heb je tijdens het uitoefenen van het BMX’en of fietsen een ongeluk gehad? 

  • Meld dit onmiddellijk aan de trainer en bestuur.
  • Download het formulier ongevalsaangifte
  • Laat de ongevalsaangifte nauwkeurig invullen door de behandelende geneesheer, arts eerste hulp of spoed of huisarts.

Indienen van schadedossier kan voortaan via:

  • Algemeen nummer: 03 218 32 10
  • Met de post: AG Insurance, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel
  • Via e-mail: federations@ag.be

De verzekeringsmaatschappij opent vervolgens een dossier over jouw ongeval en brengt je hiervan op de hoogte.

Neem contact op met de club bij problemen.​

Privacyverklaring

Lees meer over hoe we omgaan met privacy binnen onze website en werking van de club in ons Privacy-en cookiebeleid

Beeldmateriaal bij onze activiteiten

Tijdens onze activiteiten worden er vaak foto’s genomen. Deze gebruiken wij om op onze sociale media te plaatsen, alsook te verwerken in onze artikels. Wij tonen altijd duidelijk aan dat er beeldmateriaal genomen wordt.

U heeft altijd het recht om in geval van gerichte foto’s (portret, fotobooth = één persoon heel duidelijk of herkenbaar in beeld):

  • het nemen van de foto te weigeren;
  • en/ of het publiceren van de foto te weigeren.

Geef dit duidelijk door aan de nemer van het beeldmateriaal op het moment zelf. Indien het gaat om kinderen, dan geven de ouders of de organisatie op voorhand door aan OBC welk beeldmateriaal er niet mag gebruikt worden.

Meestal nemen wij geen gerichte foto’s, maar wel niet-gericht beeldmateriaal (sfeerbeelden, groepsfoto’s = geen focus op één bepaalde persoon).

  • Hiervoor is in principe geen toestemming nodig, maar wij beseffen dat dit een grijze zone is en respecteren uw wensen.
  • Als u vindt/ denkt dat u wel gericht in beeld komt, geef dit dan door aan de nemer van het beeldmateriaal. Dit kan door op het moment zelf de afbeelding op te vragen. Dit kan achteraf na publicatie van het beeldmateriaal zeker ook nog. De afbeelding zal steeds verwijderd worden.

Indien het gaat om kinderen, dan geven de ouders of de organisatie op voorhand door aan OBC welk beeldmateriaal er niet mag gebruikt worden.

Wij geven oprecht om uw recht op privacy. Indien u vragen of opmerkingen heeft, contacteer ons dan zeker.

Contacteer ons

Secretariaat

Koebrugstraat 26a
8400 Oostende

contact@ostendbmxclub.be

BTW BE 0820 381 755

BMX Track Oostende

Sportpark De Schorre
8400 Oostende

 

Pumptrack Middelkerke

Westendelaan 71
8430 Middelkerke